Surveseadmed


Tehnoaudit teostab auditeid järgmistele surveseadmetele:

  • Auru-, kuumavee- või vedelikukatlad
  • Surveanumad
  • Survetorustikud
  • Ohtliku vedeliku paiksed mahutid
  • Transporditav surveanumad
  • ADR kohased veoanumad

Surveseadmete auditi tellimuse jaoks palun saada meile taotlus info@tehnoaudit.ee