Surveseadme auditi taotlus

  Omanik

  Valdaja

  Järelevaataja

  Surveseadme andmed

  Taotluse esitaja (omaniku/valdaja esindaja)

  Tehnoaudit OÜ hoiab kõikide auditite käigus saadud informatsiooni konfidentsiaalsena ning ei avalikusta seda kolmandatele osapooltele ilma Taotleja loata. Välja arvatud seadustes ettenähtud juhtudel, Eesti Akrediteerimiskeskusele või kui Taotleja on ise info avalikustanud.