Elektripaigaldised

Tehnoaudit OÜ on akrediteeritud teostama I liigi elektripaigaldisi ning II ja III liigi kuni 1000 V nimipingega elektripaigaldisi.

Esimesse liiki kuulub elektripaigaldis alates võrguga liitumise punktist või elektripaigaldise toitepunktist, kui elektripaigaldis asub:

 • plahvatusohu tsoonis või seda sisaldavas ehitises;
 • suurõnnetusohuga ettevõtte ohtlikul objektil;
 • haiglas või muus ravihoones, kus raviruumides võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis;
 • raviruumis, mis ei asu ravihoones ja kus võidakse kasutada võrgutoitelisi elektrilisi meditsiiniseadmeid, mille osad on kasutamisel patsiendiga füüsilises kontaktis.

Teise liiki kuulub elektripaigaldis alates võrguga liitumise punktist või elektripaigaldise toitepunktist, kui elektripaigaldis asub:

 • enama kui kahe korteriga hoone korterivaldajate ühiskasutuses olev elektripaigaldis;
 • ravihoones asuv elektripaigaldis, mis ei ole esimese liigi paigaldis ja mida toidetakse eraldi kaabliga hoone liitumispunktist või peajaotuskeskusest;
 • madalpingepaigaldis, mille peakaitsme nimivool ületab 35 amprit ja mis ei ole esimese liigi elektripaigaldis;
 • kõrgepingepaigaldis, mis ei ole esimese liigi elektripaigaldis;
 • elektripaigaldis, mis asub hotellis, motellis, võõrastemajas, puhkekodus, külalistemajas või muus majutushoones.

Kolmandasse liiki kuulub elektripaigaldis alates võrguga liitumise punktist või elektripaigaldise toitepunktist, mille peakaitsme nimivool on 35 amprit või vähem ja mis ei ole esimese ega teise liigi elektripaigaldis.

Tehnoaudit teostab ka elektriauditi aluseks olevaid mõõtmisi (Eesti Akrediteerimisekeskuse tunnistus nr E313):

 • isolatsioonitakistuse mõõtmine;
 • rikkesilmuse näivtakistuse mõõtmine;
 • kaitse- ja potentsiaaliühtlustusjuhtide katkematuse kontroll;
 • maandustakistuse mõõtmine;
 • rikkevoolukaitseseadmete rakendumise kontroll;

Elektriauditi tellimuse jaoks palun saada meile taotlus info@tehnoaudit.ee