Seadme audit

Seadme ohutuse seaduse järgi audit on tehniline kontroll, mille eesmärk on tuvastada seadme tehniline korrasolek ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamise ohutus ning võimalikud olulised puudused.

Audit hõlmab järgmisi kontrolliprotseduure: visuaalkontroll, kasutuskontroll, katsetused ja dokumentatsiooni kontroll.

Auditi tegija peab olema akrediteeritud inspekteerimisasutus. Tehnoauditi akrediteeringu leiad siit.

Elektripaigaldised

Elektripaigaldis on ehitisse kohtkindlalt paigaldatud kaitseaparatuuri, juhtmete, lülitite, pistikupesade, valgustite jne kogum. Elektripaigaldise kasutamisel ja seal elektritöö tegemisel tuleb tagada ohutus.
Elektripaigaldise auditi taotlus

Surveseadmed

Surveseade on anum või muu seade, suurema kui 0,5-baarise sisemise töörõhuga surveseade või ohtliku kemikaali käitlemiseks kasutatav surveseade olenemata sisemisest töörõhust.
Surveseadme auditi taotlusOhtlike vedelike anumate auditi taotlus

Liftid, eskalaatorid, tõstukid

Lift on tõsteseade inimeste või kauba teisaldamiseks eri tasapindade vahel. Lift peab vastama ohutusnõuetele ning see peab olema pädeva asutuse poolt hinnatud ja tõendatud.
Lifti auditi taotlusEskalaatori/liikurtee auditi taotlus

Gaasipaigaldised

Gaasiseade on gaasi tootmiseks, töötlemiseks, edastamiseks, ladustamiseks, kasutamiseks või gaasianumate täitmiseks kasutatav seade või nende süsteem, sealhulgas küttegaasidest maa-, vedel-, bio- või tööstusgaasi anum, torustik, terminal, täitejaam, tankla või gaasijaam.
Gaasipaigaldise auditi taotlus

Tellimus saada e-postiga info@tehnoaudit.ee või helista 600 4447.

Muud teenused

Korteri/eramu gaasiseadmete kontroll

Korteri/eramu gaasiseadmete korrashoiu kontroll sisaldab gaasitorustiku, kõikide gaasi tarvitavate seadmete (pliit, veesoojendaja, katel) ja ventilatsiooni kontrolli.

Seadmete kvaliteedijärelevalve, tehnilised uuringud ja ekspertiisid

Teostame tellija/omaniku poolset järelevalvet ja ekspertiise metall konstruktsioonide valmistamisele, mahutitele, torustikele ja teistele seadmetele nii Eestis kui väljaspool Eestit.

Lao riiulisüsteemide audit

Audit teostakse vastavalt standardile EN 15635 “Staatilised terasest laosüsteemid – laoseadmete kasutamine ja hooldamine”. Audit koosneb: riiulisüsteemide visuaalne kontroll, riiulisüsteemide kasutamise ohutus, personali pädevus ja juhendid.

Valgustatuse mõõtmine

Valgustiheduse mõõtmist teostame kalibreeritud luksmeetriga vastavalt asjakohastele standarditele nii sise- kui välitingimustes.

Piksekaitse süsteemi kontroll

Teostame piksekaitse kontrolli ja vajalikke mõõtmisi.

Tellimus saada e-postiga info@tehnoaudit.ee või helista 600 4447.

0
+
ETTEVÕTET
0
+
KORTERIÜHISTUT
0
+
KORTERIT
0
+
KLIENTI

Meist

Tehnoaudit OÜ on Eesti kapitalil põhinev ettevõte. Meie eksperdid omavad seadmete tehnilise kontrolli kogemust alates 1999 aastast.

Tehnoauditi juhtkond on pühendunud erapooletuse tagamisele ja mõistab erapooletuse tähtsust tegevuste läbiviimisel, ohjab huvide konflikte ja tagab oma tegevustes objektiivsuse.

Tehnoaudit OÜ tegutseb vastavalt standardis EVS-EN ISO/IEC 17020 toodud inspekteerimisasutuste toimimise üldkriteeriumitele.

Tehnoauditi teenuste üldtingimused leiad siit.